Tag: یوسف زمانی

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ یوسف زمانی یکی حالتو بد کنه

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ یکی حالتو بد کنه از یوسف زمانی  آهنگ یوسف زمانی یکی… read more  آهنگ یوسف زمانی یکی حالتو بد کنه

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ یوسف زمانی شب موهات

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ شب موهات از یوسف زمانی  آهنگ یوسف زمانی شب موهات

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ یوسف زمانی بگو بگو باشه

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ بگو بگو باشه از یوسف زمانی  آهنگ یوسف زمانی بگو بگو… read more  آهنگ یوسف زمانی بگو بگو باشه