Tag: علی یاسینی

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ علی یاسینی رگ

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ رگ از علی یاسینی  آهنگ علی یاسینی رگ

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ علی یاسینی ماه قشنگم

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ ماه قشنگم از علی یاسینی  آهنگ علی یاسینی ماه قشنگم