Category: موزیک پرطرفدار

موزیک های جدید و قدیمی پر طرفدار ایرانی با کاور اصلی ، ترانه های ماندگار ایرانی ، آهنگ های ایرانی

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ ایوان بند خود عشق

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ خود عشق از ایوان بند  آهنگ ایوان بند خود عشق

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ امیرعلی ببین کاراتو

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ ببین کاراتو از امیرعلی  آهنگ امیرعلی ببین کاراتو

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ امیرعلی میشه بدی فقط حواستو به من

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ میشه بدی فقط حواستو به من از امیرعلی  آهنگ امیرعلی میشه… read more  آهنگ امیرعلی میشه بدی فقط حواستو به من

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ مسعود صابری مگه قلب تو از سنگه که نمیبینی دل تنگه

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ مگه قلب تو از سنگه که نمیبینی دل تنگه از مسعود… read more  آهنگ مسعود صابری مگه قلب تو از سنگه که نمیبینی دل تنگه

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ احمد سلو دلگیر

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ دلگیر از احمد سلو  آهنگ احمد سلو دلگیر

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ دسیبل بند از شال تو دزدید دنیام رنگ شاد

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ از شال تو دزدید دنیام رنگ شاد از دسیبل بند  آهنگ… read more  آهنگ دسیبل بند از شال تو دزدید دنیام رنگ شاد

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ علی ابریشمیان حواست باشه به من دیوونه

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ حواست باشه به من دیوونه از علی ابریشمیان  آهنگ علی ابریشمیان… read more  آهنگ علی ابریشمیان حواست باشه به من دیوونه

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ بابک افرا حاجی فیروز

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ حاجی فیروز از بابک افرا  آهنگ بابک افرا حاجی فیروز

Posted in موزیک پرطرفدار

 آهنگ شاهین رشیدی پرسپولیس

رسانه فصل موزیک تقدیم می کند : متن آهنگ پرسپولیس از شاهین رشیدی  آهنگ شاهین رشیدی پرسپولیس